• HOT-LINE: 494 532 202, 494 534 354
 • vema@softbit.cz
  title 3 new

  Služby

  Poskytujeme svým klientům široké spektrum služeb. Získáte maximální podporu k produktům které nabízíme, poskytujeme odborné metodické konzultace, poradenství , pořádáme pravidelné semináře a školení. Nabízíme rovněž partnerskou spolupráci.

  Zákaznický servis - pravidelné služby VEMA HR

  Tato varianta obsahuje tento balíček typů služeb:

  • instalace pravidelných aktualizací systému
  • odborné zaškolení obsluhy v sídle společnosti uživatele k novinkám v aktualizacích systému
  • přednostní elektronickou komunikaci s uživatelem v řešení aktuálních požadavků a problémů v rozsahu 1 hodiny za kalendářní měsíc
  • správa uživatelských přístupů do systému
  • volitelnou podporu při řešení požadavků formou vzdáleného přístupu dodavatele systému k databázi uživatele v rozsahu 1 hodiny za kalendářní měsíc

  Zákaznické služby

  Naše společnost se zaměřuje na všechny zákazníky, kteří upřednostňují plnou podporu a kvalitní služby po celou dobu užívání našeho ekonomického informačního systému. Věříme, že mezi tyto zákazníky patříte i Vy. Proto jsou Vám určeny následující řádky.

  Těmto službám je podřízena veškerá činnost naší společnosti, která obsahuje řadu typů služeb, z nichž základní část uvádíme v následujících kapitolách.


  Individuální servis při zavedení a provozu informačního systému

  1. Analýza stávajícího informačního systému a návrh nového řešení - v první řadě zpracujeme podrobnou analýzu k zavedení nového systému u zákazníka, ve které vyhodnotíme dosud používané řešení a navrhneme pro zákazníka novou metodiku, která bude respektovat všechny požadavky na rychlé a úplné zpracování všech informací.

  2. Odborná instalace systému včetně nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů - vyškolení pracovníci naší společnosti provedou správnou instalaci a plné nastavení nového informačního systému. Součástí zavedení je i definování jednotlivých uživatelských přístupů s právy do jednotlivých subsystémů.

  3. Přenos dat z původního informačního systému - v případě potřeby přeneseme důležitá data ze starého do nového systému k datu jeho ostrého startu. Převod dat provádíme buď jako celkový, včetně veškeré historie uložené v původním software. Nebo jako dílčí se zůstatky k datu startu nového informačního systému.

  4. Nastavení a přizpůsobení systému dle požadavků jednotlivých uživatelů - na základě prvotní analýzy a návrhu nového řešení nastavíme či případně přizpůsobíme jednotlivé funkcionality systému přesným požadavkům a zadáním zákazníka. S jednotlivými řešeními podrobně každého uživatele seznámíme. Nastavení specifik automaticky přenášíme do všech budoucích aktualizací informačního systému.

  5. Podrobné zaškolení všech uživatelů zákazníka s novým systémem - při zavedení systému provádíme několikafázové detailní školení všech uživatelů u zákazníka. Obecné prvotní školení provádíme dle konkrétních požadavků buď ve školicím středisku naší společnosti, nebo přímo u zákazníka. Školení k jednotlivým subsystémům pořádáme zpravidla vždy pro vybrané odpovědné uživatele v prostorách společnosti zákazníka na jeho již datech přenesených z původního informačního systému.

  6. Podpora při náběhu nového systému do rutinního provozu - po ostrém startu nového informačního systému provádíme plánované návštěvy v sídle společnosti zákazníka, kde řešíme provozní požadavky uživatelů, které se projeví po zavedení software. Zpravidla pomáháme sestavit první účetní či mzdovou uzávěrku.


  Pravidelný servis při provozu informačního systému

  1. Zajišťujeme stálý kvalitní odborný servis k provozu informačního systému s přidělením odpovědného pracovníka naší společnosti každému zákazníkovi zvlášť.

  2. Provádíme rychlé a pružné řešení všech provozních požadavků jednotlivých uživatelů a přednostní odstraňování případných havárií informačního systému tak, aby nic nenarušilo spolehlivý chod software u zákazníka.

  3. Připravujeme pravidelné aktualizace informačního systému dle změn v platné legislativě se stálým doplňováním nových funkcí do stávajícího software, které pomohou jednotlivým uživatelům zjednodušit jejich práci i získat větší přehled nad pořízenými informacemi.

  4. Jsme připravení pro zapracování nových požadavků na funkčnost specifických požadavků každého zákazníka. Zde pracovníci naší společnosti ctí individuální přístup ke každému zákazníkovi zvlášť.

  5. Pořádáme pravidelná školení k novým verzím informačního systému i ke změnám v legislativě.

  6. Zajišťujeme stálou podporu všech zákazníků ze sídla naší společnosti formou vzdáleného přístupu k informačnímu systému u uživatele. Zasílání podrobných informací o novinkách ve všech modulech nabízeného software i ke změnám v legislativě

  7. Nabízíme ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi i legislativní a jinou podporu pro správný chod ekonomického informačního systému u jednotlivých zákazníků.


  Pravidelné služby zákaznického servisu při provozu informačního systému

  V rámci maximálního zkvalitnění našich služeb jsme zavedli pro všechny naše zákazníky několik stupňů dodávaných služeb. Tyto typy se odlišují od volitelných služeb tím, že každý zákazník v každém období již má předem od naší společnosti plánován určitý typ podpory, na který se může vždy předem spolehnout a nemusí jej zvlášť objednávat. Mezi takové služby patří například údržba a správa všech databází v rámci ekonomického informačního systému apod. Každý zákazník si může vybrat typ servisu dle jeho konkrétních požadavků. Typ servisu může libovolně měnit po celou dobu užívání našich informačních systémů.

  Rychlý kontakt

  Konzultační linka VEMA

  Tel.: 494 532 202, 494 534 354
  e-mail: vema@softbit.cz

  kontakty

  SOFTbit software - divize VEMA
  Nad Dubinkou 1634
  516 01 Rychnov nad Kněžnou

  Proč si vybrat naši společnost?

  Specializujeme se na vývoj a dodávky informačních systémů více jak 20 let a jsme schopni přizpůsobit komplexní řešení potřebám zákazníků.

  Právě zavádíme informační systém

  Díky propracovaným modulům, které jsou součástí SQL Ekonom, získáváme stále nové zákazníky, kteří jsou se systémem velmi spokojeni.

  Klientský a zákaznický servis

  Zaměřujeme se na všechny zákazníky, kteří upřednostňují plnou podporu a kvalitní služby po celou dobu užívání našeho informačního systému.

  Školení. semináře, prezentace

  Pro všechny naše zákazníky pořádáme řadu školení a seminářů k jednotlivým subsystémům včetně informací o změnách v daňové legislativě.